Bạn đã đóng phí gia hạn thẻ bảo hiểm y tế chưa?

Để đảm bảo quyền lợi tham gia 5 năm liên tục, được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Trong phạm vi quyền lợi, hãy đóng phí ngay khi đến kỳ gia hạn. Hotline 02839 247 247

TÌM HIỂU THÊM

Kính gửi Quý khách hàng!

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tự đóng, Bưu điện Việt Nam là tổ chức đủ điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính và mạng lưới được uỷ quyền thu BHXH - BHYT tự đóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bưu điện Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện các chính sách phát triển BHXH - BHYT hộ gia đình một cách hiệu quả.

Tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục người tham gia sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt khi đi khám chữa bệnh BHYT. Các thông tin liên quan đến quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục:

Quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục
Người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
Điều kiện xác định BHYT 5 năm liên tục
Theo Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, gián đoạn không quá 3 tháng theo quy định thì trên thẻ BHYT sẽ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.
Điều kiện được hưởng BHYT 5 năm
Để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, người bệnh phải đáp ứng đủ 3 điều: Tham gia BHYT 5 năm liên tục (Thời gian gián đoạn đóng phí tối đa không quá 3 tháng); Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở; Khám, chữa bệnh đúng tuyến.
Thủ tục hưởng BHYT 5 năm liên tục
Theo Thông báo 2298/TB-BHXH ngày 14/11/2018, người có đủ điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm: Thẻ BHYT; Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao); Hóa đơn, chứng từ thanh toán viện phí (bản chính).

Hãy đến điểm phục vụ gần nhất của Bưu điện Tp.Hồ Chí Minh để đóng phí Bảo hiểm

DANH SÁCH BƯU CỤC